Even voorstellen
Behaalde diploma´s, certificaten en gevolgde workshops.

 • Vakbekwaamheidsdiploma Hondentoiletteren HKI
 • Diploma Module A: Ethologie hond
 • Certificaat EHBO voor honden en katten
 • Certificaat Toegepaste Ethologie van de hond Dogvision
 • Workshop Creatief lesgeven Judith Lissenberg
 • Certificaat Workshop Poedel
 • Certificaat kynologisch instructeur Dogvision
 • Certificaat poedelknippen Nathalie Thunnissen
 • Deelgenomen Seminar Gehoorzaamheid en Gedrag
 • Certificaat Module 3 Leren bij honden Dogvision
 • Benoemd tot kynologisch instructeur door de raad van beheer
 • Lezing Balans en coördinatie van Sam Turner
 • Workshop nieuwe regelement GG met aanleermethode door Daniëlle Stoutjesdijk
 • Instructeursopleiding impuls controle de Basis door liesbeth Hogendoorn
 • Workshop Puzzelen door Annemieke van der Heijne van de honden speel-o-theek
 • EHBO bij honden
 • Module 4 Probleemgedrag bij honden Dogvision
 • Workshop positief trainen
 • Module 5 Gedragstherapie in de praktijk bijna afgerond